فناوری اتوماسیون ارائه می دهد
3

Robot Arm Fanuc M-900i/A 260L

ISTANBUL, ترکیهترکیه
2112 km
2007
به خوبی به عنوان جدید (سابق-نمایش)
3

Robot Arm Kuka KR15/2

Kuka Kr 15 بیشتر
ISTANBUL, ترکیهترکیه
2112 km
2004
وضعیت مناسبی (استفاده)
2

Kuka Robot Kuka KR240R2500 Prime KRC4

ISTANBUL, ترکیهترکیه
2112 km
2012
وضعیت مناسبی (استفاده)
8

Robot Kawasaki RS007L

2018
آماده برای عملیات (استفاده)
1

Pneumatic feeder Herrblitz CX100

Kamnik, اسلوونیاسلوونی
3330 km
عالی (مورد استفاده)
2

Robot Arm Kuka KR30L16-3

ISTANBUL, ترکیهترکیه
2112 km
2007
وضعیت مناسبی (استفاده)
Machineseeker app هم اکنون امتحان کنید!
Machineseeker app {برای آیفون و {2 Android .