فروش ماشین آلات - Machineseeker

ماشینهای بیشتری بفروشید!

چند وقت یکبار ماشین ها را می فروشید؟

Icon

بیش از ۱۱ میلیون بازدید کننده در ماه

Icon

درخواست ماهانه بیش از ۲۵۰٬۰۰۰ خرید دستگاه ها

Icon

بیش از ۸۰ میلیارد یورو حجم استعلام در 12 ماه گذشته

حق بیمه

حرفه ای

محبوبترین

پیش فرض

فروشنده یکبار مصرف

حداکثر تبلیغات در همان زمان
مدت قرارداد
12 ماه
اخطار 7 روزه
12 ماه
اخطار 7 روزه
12 ماه
اخطار 7 روزه
3 ماه
تا زمانی که تبلیغات فعال داشته باشید ، 3 ماه دیگر تمدید می شود.
هیچ تمهیدی
تصاویر و فیلم های XXL
تبلیغات برای صفحه اصلی شما صادر می شود
برنامه بین المللی
پاسخ خودکار به سوالات
ضمانت بازپرداخت
وارد کردن داده ها
عنکبوت تبلیغاتی
استعلام های دسته بندی
پس انداز
80 discount تخفیف شامل
فقط تا 31.05.
80 discount تخفیف شامل
فقط تا 31.05.
61 discount تخفیف شامل
فقط تا 31.05.
61 discount تخفیف شامل
فقط تا 31.05.
17 discount تخفیف شامل
فقط تا 31.05.
17 discount تخفیف شامل
فقط تا 31.05.
0 discount تخفیف شامل
فقط تا 31.05.
0 discount تخفیف شامل
فقط تا 31.05.

‎€۵۹٫۰۰

‎€۱۱٫۹۸

‎€۷٫۹۹

‎€۶٫۶۶

‎€۵٫۷۴

‎€۴٫۸۳

‎€۴٫۲۴

‎€۳٫۸۹

‎€۳٫۶۶

‎€۳٫۴۹

‎€۳٫۳۱

‎€۳٫۱۶

‎€۲٫۹۹

در هر آگهی / ماه
(برابر ‎€۵۹۹٫۰۰‎€۷۹۹٫۰۰‎€۹۹۹٫۰۰‎€۱٬۱۴۹٫۰۰‎€۱٬۴۴۹٫۰۰‎€۱٬۶۹۹٫۰۰‎€۱٬۹۴۹٫۰۰‎€۲٬۱۹۹٫۰۰‎€۲٬۴۴۹٫۰۰‎€۲٬۶۴۹٫۰۰‎€۲٬۸۴۹٫۰۰‎€۲٬۹۹۹٫۰۰ در ماه است)

‎€۵۹٫۰۰

‎€۲۲٫۹۰

‎€۱۵٫۱۶

در هر آگهی / ماه
(برابر ‎€۲۲۹٫۰۰‎€۳۷۹٫۰۰ در ماه است)

‎€۵۹٫۰۰

‎€۴۹٫۰۰

‎€۴۴٫۵۰

‎€۳۹٫۶۶

‎€۳۱٫۸۰

در هر آگهی / ماه
(برابر ‎€۴۹٫۰۰‎€۸۹٫۰۰‎€۱۱۹٫۰۰‎€۱۵۹٫۰۰ در ماه است)

‎€۵۹٫۰۰

‎€۵۹٫۰۰

‎€۴۹٫۵۰

‎€۴۳٫۰۰

‎€۳۵٫۸۰

‎€۲۷٫۹۰

‎€۱۹٫۹۵

در هر آگهی / ماه
(برابر ‎€۵۹٫۰۰‎€۹۹٫۰۰‎€۱۲۹٫۰۰‎€۱۷۹٫۰۰‎€۲۷۹٫۰۰‎€۳۹۹٫۰۰ در ماه است)

همه قیمت ها کاملاً خالص است و فقط برای مشتریان جدید اعمال می شود.
حق بیمه
محبوبترین
حرفه ای
پیش فرض
فروشنده یکبار مصرف
حداکثر تبلیغات در همان زمان
مدت قرارداد
12 ماه
اخطار 7 روزه
12 ماه
اخطار 7 روزه
12 ماه
اخطار 7 روزه
3 ماه
تا زمانی که تبلیغات فعال داشته باشید ، 3 ماه دیگر تمدید می شود.
هیچ تمهیدی
تصاویر و فیلم های XXL
تبلیغات برای صفحه اصلی شما صادر می شود
برنامه بین المللی
پاسخ خودکار به سوالات
ضمانت بازپرداخت
وارد کردن داده ها
عنکبوت تبلیغاتی
استعلام های دسته بندی
پس انداز
80 discount تخفیف شامل
فقط تا 31.05.
80 discount تخفیف شامل
فقط تا 31.05.
61 discount تخفیف شامل
فقط تا 31.05.
61 discount تخفیف شامل
فقط تا 31.05.
17 discount تخفیف شامل
فقط تا 31.05.
17 discount تخفیف شامل
فقط تا 31.05.
0 discount تخفیف شامل
فقط تا 31.05.
0 discount تخفیف شامل
فقط تا 31.05.

‎€۵۹٫۰۰

‎€۱۱٫۹۸

‎€۷٫۹۹

‎€۶٫۶۶

‎€۵٫۷۴

‎€۴٫۸۳

‎€۴٫۲۴

‎€۳٫۸۹

‎€۳٫۶۶

‎€۳٫۴۹

‎€۳٫۳۱

‎€۳٫۱۶

‎€۲٫۹۹

در هر آگهی / ماه
(برابر ‎€۵۹۹٫۰۰‎€۷۹۹٫۰۰‎€۹۹۹٫۰۰‎€۱٬۱۴۹٫۰۰‎€۱٬۴۴۹٫۰۰‎€۱٬۶۹۹٫۰۰‎€۱٬۹۴۹٫۰۰‎€۲٬۱۹۹٫۰۰‎€۲٬۴۴۹٫۰۰‎€۲٬۶۴۹٫۰۰‎€۲٬۸۴۹٫۰۰‎€۲٬۹۹۹٫۰۰ در ماه است)

‎€۵۹٫۰۰

‎€۲۲٫۹۰

‎€۱۵٫۱۶

در هر آگهی / ماه
(برابر ‎€۲۲۹٫۰۰‎€۳۷۹٫۰۰ در ماه است)

‎€۵۹٫۰۰

‎€۴۹٫۰۰

‎€۴۴٫۵۰

‎€۳۹٫۶۶

‎€۳۱٫۸۰

در هر آگهی / ماه
(برابر ‎€۴۹٫۰۰‎€۸۹٫۰۰‎€۱۱۹٫۰۰‎€۱۵۹٫۰۰ در ماه است)

‎€۵۹٫۰۰

‎€۵۹٫۰۰

‎€۴۹٫۵۰

‎€۴۳٫۰۰

‎€۳۵٫۸۰

‎€۲۷٫۹۰

‎€۱۹٫۹۵

در هر آگهی / ماه
(برابر ‎€۵۹٫۰۰‎€۹۹٫۰۰‎€۱۲۹٫۰۰‎€۱۷۹٫۰۰‎€۲۷۹٫۰۰‎€۳۹۹٫۰۰ در ماه است)

همه قیمت ها کاملاً خالص است و فقط برای مشتریان جدید اعمال می شود.
به طور منظم
منحصر بفرد

تعداد تبلیغات

پیشنهاد تعرفه شما
17 discount تخفیف شامل

پیش فرض 1

1 تبلیغ همزمان
فروش با بهترین قیمت
برنامه بین المللی
12 ماه دوره قرارداد، 7 روز دوره اطلاع رسانی

پیشنهاد فقط تا 31.05. معتبر است!

‎€۵۹٫۰۰

‎€۴۹٫۰۰

‎€۴۴٫۵۰

‎€۳۹٫۶۶

‎€۳۱٫۸۰

در هر آگهی / ماه
(برابر ‎€۴۹٫۰۰‎€۸۹٫۰۰‎€۱۱۹٫۰۰‎€۱۵۹٫۰۰ در ماه است)

پیشنهاد تعرفه شما
61 discount تخفیف شامل

حرفه ای 10

حداکثر 10 لیست در یک زمان
فروش با بهترین قیمت
ضمانت بازپرداخت
برنامه بین المللی
12 ماه دوره قرارداد، 7 روز دوره اطلاع رسانی

پیشنهاد فقط تا 31.05. معتبر است!

‎€۵۹٫۰۰

‎€۲۲٫۹۰

‎€۱۵٫۱۶

در هر آگهی / ماه
(برابر ‎€۲۲۹٫۰۰‎€۳۷۹٫۰۰ در ماه است)

پیشنهاد تعرفه شما
80 discount تخفیف شامل

حق بیمه 50

حداکثر 50 لیست در یک زمان
فروش با بهترین قیمت
ضمانت بازپرداخت
برنامه بین المللی
12 ماه دوره قرارداد، 7 روز دوره اطلاع رسانی

پیشنهاد فقط تا 31.05. معتبر است!

‎€۵۹٫۰۰

‎€۱۱٫۹۸

‎€۷٫۹۹

‎€۶٫۶۶

‎€۵٫۷۴

‎€۴٫۸۳

‎€۴٫۲۴

‎€۳٫۸۹

‎€۳٫۶۶

‎€۳٫۴۹

‎€۳٫۳۱

‎€۳٫۱۶

‎€۲٫۹۹

در هر آگهی / ماه
(برابر ‎€۵۹۹٫۰۰‎€۷۹۹٫۰۰‎€۹۹۹٫۰۰‎€۱٬۱۴۹٫۰۰‎€۱٬۴۴۹٫۰۰‎€۱٬۶۹۹٫۰۰‎€۱٬۹۴۹٫۰۰‎€۲٬۱۹۹٫۰۰‎€۲٬۴۴۹٫۰۰‎€۲٬۶۴۹٫۰۰‎€۲٬۸۴۹٫۰۰‎€۲٬۹۹۹٫۰۰ در ماه است)

تعداد تبلیغات

پیشنهاد تعرفه شما
0 discount تخفیف شامل

فروشنده یکبار مصرف 1

1 تبلیغ همزمان
هیچ تمهیدی
فروش با بهترین قیمت
برنامه بین المللی
ترم 3 ماهه هر 3 ماه تا زمانی که تبلیغات فعال دارید
می شود.

پیشنهاد فقط تا 31.05. معتبر است!

‎€۵۹٫۰۰

‎€۵۹٫۰۰

‎€۴۹٫۵۰

‎€۴۳٫۰۰

‎€۳۵٫۸۰

‎€۲۷٫۹۰

‎€۱۹٫۹۵

در هر آگهی / ماه
(برابر ‎€۵۹٫۰۰‎€۹۹٫۰۰‎€۱۲۹٫۰۰‎€۱۷۹٫۰۰‎€۲۷۹٫۰۰‎€۳۹۹٫۰۰ در ماه است)

پیشنهاد تعرفه شما
0 discount تخفیف شامل

فروشنده یکبار مصرف 3

حداکثر 3 لیست در یک زمان
هیچ تمهیدی
فروش با بهترین قیمت
برنامه بین المللی
ترم 3 ماهه هر 3 ماه تا زمانی که تبلیغات فعال دارید
می شود.

پیشنهاد فقط تا 31.05. معتبر است!

‎€۵۹٫۰۰

‎€۵۹٫۰۰

‎€۴۹٫۵۰

‎€۴۳٫۰۰

‎€۳۵٫۸۰

‎€۲۷٫۹۰

‎€۱۹٫۹۵

در هر آگهی / ماه
(برابر ‎€۵۹٫۰۰‎€۹۹٫۰۰‎€۱۲۹٫۰۰‎€۱۷۹٫۰۰‎€۲۷۹٫۰۰‎€۳۹۹٫۰۰ در ماه است)

پیشنهاد تعرفه شما
0 discount تخفیف شامل

فروشنده یکبار مصرف 10

حداکثر 10 لیست در یک زمان
هیچ تمهیدی
فروش با بهترین قیمت
برنامه بین المللی
ترم 3 ماهه هر 3 ماه تا زمانی که تبلیغات فعال دارید
می شود.

پیشنهاد فقط تا 31.05. معتبر است!

‎€۵۹٫۰۰

‎€۵۹٫۰۰

‎€۴۹٫۵۰

‎€۴۳٫۰۰

‎€۳۵٫۸۰

‎€۲۷٫۹۰

‎€۱۹٫۹۵

در هر آگهی / ماه
(برابر ‎€۵۹٫۰۰‎€۹۹٫۰۰‎€۱۲۹٫۰۰‎€۱۷۹٫۰۰‎€۲۷۹٫۰۰‎€۳۹۹٫۰۰ در ماه است)

flag+1
Seals
Seals
Seals
Seals
Icon

بیش از ۱۱ میلیون بازدید کننده در ماه

Icon

درخواست ماهانه بیش از ۲۵۰٬۰۰۰ خرید دستگاه ها

Icon

بیش از ۸۰ میلیارد یورو حجم استعلام در 12 ماه گذشته

بدون کارمزد با قیمت ثابت پایین
بدون ریسک با ضمانت بازگشت وجه
منطقه ای و جهانی
سریع ، آسان و سودآور

ما خریداران دستگاه های شما را پیدا می کنیم!

Icon
تبلیغات دستگاه شما در سراسر جهان در بیش از 60 سکوی ما به زبان محلی نمایش داده می شود.

Icon
ما در سراسر کشور تبلیغات دستگاه های شما را قرار می دهیم.

Icon
ما به طور پیشگیرانه به خریداران آینده نگر مناسب اطلاع می دهیم. شبکه جهانی ما شامل بیش از ده میلیون خریدار تأیید شده است.

Icon
ما شماره 1 در بزرگترین موتورهای جستجو در جهان هستیم. اگر یک خریدار احتمالی در گوگل برای دستگاه دست دوم جستجو کند، در نهایت به Machineseeker می رسد.

Icon
Machineseeker در سراسر جهان معروف ترین بازار آنلاین برای ماشین های کارکرده است.

آیا آماده فروش بیشتر هستید؟
در حال حاضر آغاز شده است

این چیزی است که معامله گران برجسته می گویند

Michael Manousakis
بله، شماره 1 ماشین های دست دوم کیست؟
خوب Machineseeker! کاملا عادی! Michael Manousakis, Morlock Motors, شناخته شده از مستند DMAX,
"رفقای فولادی"
Yildiray Kilic
ما سوالات زیادی در مورد Machineseeker دریافت می کنیم. هندلینگ نیز بسیار دلپذیر، بدون پیچیدگی و ساختار خوبی است. نوآوری هایی مانند برنامه به ما کمک زیادی می کند. Yildiray Kilic, F1-TRADE-GmbH, در Machineseeker از 2007,
233 دستگاه های چاپ و چاپ آنلاین
Andreas Plum
Machineseeker بهترین بازار برای فروش ماشین آلات دست دوم است. این پلتفرم به من کمک زیادی برای رشد کسب و کارم در سطح ملی و بین المللی کرده است. در هیچ جای دیگری دسترسی به این همه خریدار امکان پذیر نیست. Andreas Plum, Plum & Partner Werkzeugmaschinen GmbH, در Machineseeker از 2006,
190 ابزار ماشین آنلاین
Waldemar Foit
من خیلی راضی هستم. تا کنون بیشترین بخش از فروش ما از Machineseeker است. به خصوص در سطح بین المللی، همه چیز از طریق بازار آنلاین اجرا می شود. ما اکنون بزرگترین خانه تجاری در بخش چوب هستیم. این بزرگی بدون Machineseeker امکان پذیر نخواهد بود. Waldemar Foit, Maschinen-Grupp GmbH, در Machineseeker از 2010,
300 ماشین آلات نجاری آنلاین
Michael Manousakis
بله، شماره 1 ماشین های دست دوم کیست؟
خوب Machineseeker! کاملا عادی! Michael Manousakis, Morlock Motors, شناخته شده از مستند DMAX,
"رفقای فولادی"
Yildiray Kilic
ما سوالات زیادی در مورد Machineseeker دریافت می کنیم. هندلینگ نیز بسیار دلپذیر، بدون پیچیدگی و ساختار خوبی است. نوآوری هایی مانند برنامه به ما کمک زیادی می کند. Yildiray Kilic, F1-TRADE-GmbH, در Machineseeker از 2007,
233 دستگاه های چاپ و چاپ آنلاین
Andreas Plum
Machineseeker بهترین بازار برای فروش ماشین آلات دست دوم است. این پلتفرم به من کمک زیادی برای رشد کسب و کارم در سطح ملی و بین المللی کرده است. در هیچ جای دیگری دسترسی به این همه خریدار امکان پذیر نیست. Andreas Plum, Plum & Partner Werkzeugmaschinen GmbH, در Machineseeker از 2006,
190 ابزار ماشین آنلاین
Waldemar Foit
من خیلی راضی هستم. تا کنون بیشترین بخش از فروش ما از Machineseeker است. به خصوص در سطح بین المللی، همه چیز از طریق بازار آنلاین اجرا می شود. ما اکنون بزرگترین خانه تجاری در بخش چوب هستیم. این بزرگی بدون Machineseeker امکان پذیر نخواهد بود. Waldemar Foit, Maschinen-Grupp GmbH, در Machineseeker از 2010,
300 ماشین آلات نجاری آنلاین

در حال حاضر حدود ۸٬۱۰۰ فروشنده سود می برند.

Traders
Traders
Traders
Traders
Traders
Traders

بعد از ثبت نام چه اتفاقی می افتد؟

شما یک ایمیل تأیید با شماره مشتری خود از ما دریافت خواهید کرد و می توانید فوراً اولین تبلیغات را ایجاد کنید.
در عین حال، ما جزئیات شما را بررسی کرده و در مدت زمان بسیار کوتاهی شما را فعال خواهیم کرد. به منظور سرعت بخشیدن به روند تأیید و اجتناب از سؤالات، لطفاً داده های کامل را ارائه دهید.
پس از تأیید و فعال سازی موفقیت آمیز حساب خود، اطلاعاتی را از طریق ایمیل از ما دریافت خواهید کرد.
اکنون می توانید تبلیغات دستگاه خود را با عکس، ویدیو و همه اطلاعات قرار دهید. برای فروشندگان بزرگ (از ماشین‌های 50 ) ما پیشنهادات وب‌سایت شما را در صورت امکان فنی به صورت رایگان تحویل می‌گیریم. ما داده ها را به طور منظم و خودکار به روز می کنیم. این بدان معنی است که هیچ تلاش اضافی برای شما وجود ندارد.
به محض اینکه تبلیغات شما آنلاین شد، اولین سوالات خرید از افراد علاقه مند را مستقیماً از طریق تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد. ما مداخله نمی کنیم و در فروش کمیسیون نمی گیریم.