نشانک ها

توجه داشته باشید: ماشین های ذخیره شده شما فقط به طور موقت در این دستگاه ذخیره می شوند.
توجه: هیچ تبلیغ ذخیره شده ای ندارید!

نحوه ایجاد لیست تماشا به این شرح است:
برای ذخیره تبلیغات در لیست تماشای خود، دستگاه مورد نظر خود را جستجو کنید و سپس روی نماد "ذخیره" ( ) در لیست نتایج جستجو کلیک کنید. همچنین می توانید روی دکمه ذخیره در نمای تفصیلی کلیک کنید. به این ترتیب شما همیشه موارد مورد علاقه خود را در نظر دارید.