خرید ماشین های دست دوم (۱٬۶۱۱)

  • نتایج را مرتب کنید
  • پایین ترین قیمت بالاترین قیمت
  • آخرین تبلیغات قدیمی ترین تبلیغات
  • کوتاه ترین فاصله دورترین فاصله
  • آخرین سال ساخت قدیمی ترین سال ساخت
  • آخرین به روز رسانی قدیمی ترین به روز رسانی
  • تولید کنندگان A تا Z سازنده Z تا A
  • ارتباط
پایین ترین قیمت
قیمت
بالاترین قیمت
قیمت
آخرین تبلیغات
تنظیم تاریخ
قدیمی ترین تبلیغات
تنظیم تاریخ
کوتاه ترین فاصله
فاصله
دورترین فاصله
فاصله
آخرین سال ساخت
سال ساخت
قدیمی ترین سال ساخت
سال ساخت
آخرین به روز رسانی
به روز رسانی
قدیمی ترین به روز رسانی
به روز رسانی
تولید کنندگان A تا Z
سازنده
سازنده Z تا A
سازنده
ارتباط
ارتباط
حراج ها
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
DEPO HC 1612
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
RENA hirtenberger H6000
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Illig UA 100-G
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Alfa Laval S937
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
IGM RTI330S
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Hurco VMX24
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
STAR Micronis ECAS 32 T
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Mazak VARIAXIS i-700
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
BLM Dynam 0 MR200
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Gildemeister DMG CTV 250
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Deckel Maho DMP 45 V Basic
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
BvL Oberflaechentechnik NiagaraDFS 1000 S-2T
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
DMG DMU 60 monoBLOCK
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Liebherr LCV 180
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
BLM Dynam 0
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
EMAG VSC 400 DDS
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Deckel Maho DMP 45 V linear High-End
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Liebherr LCF 180
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
EMAG VSC 200
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
EMAG VSC 200 DUO
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
NUMALLIANCE Robomac 214
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Quickload NACHI MC12S
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Deckel Maho DMP 60 V linear
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Liebherr LS 82

مهر اعتماد

از طریق نمایندگی های معتبر Machineseeker

مهر اعتماد
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Liebherr LCS 182
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
EMAG VSC 200
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
NUMALLIANCE Robomac 206
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Eutomation & Scansys
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Kitamura Mytrunnion-1
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Qimarox Prorunner MK5
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
MPG 315 TM 5+5
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Finzer ZUB-360
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Benzinger TNI B8
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
WEKAL WPS 7997
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Matsuura MAM 600HG PC-8
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Qimarox Prorunner MK5
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Millstar VH 450
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Bihler GRM 50
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Baader TRIO FTC Tabletop Pin Bone Remover
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
DMG MORI CTX alpha 500
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Matec 30HV
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
FERROMATIK MILACRON Magna T Servo 275
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
DMG MORI CTX alpha 500
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Wafios FUL8
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
DMG MORI ecoTurn 450
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Samsung SMEC LCV 380 S
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
DMG MORI DMU 65 monoBLOCK
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Buderus CNC 235 IA-T-L
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Deckel Maho DMC 80 H
حراج
به پایان می رسد در
 تی  ساعت ها  حداقل  ثانیه حراج به پایان رسید
Buderus CNC 235 MA