دسته بندی
دسته اصلی:
کمتر نشان دهد
بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر
زیر مجموعه:
کمتر نشان دهد
بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر
زیرمجموعه دوم:
کمتر نشان دهد
بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر
جزئیات ماشین
سازنده:
مدل:
قیمت:
-
سال ساخت:
-
محل
مکان شناخته شده شما: ایران (تغییر دادن)
محیط:
 
کشورها:
دولت
فرمت فروش
جزئیات

دست دوم محورها

ماشین آلات ساختمانی ماشین آلات ساخت قطعات یدکی محورها
آگهی طبقه بندی شده
BPW SHSFHLL 9010 ECO-P TRAILER AXLE STEERING FUSEE... BPW SHSFHLL 9010 ECO-P TRAILER AXLE STEERING FUSEE... BPW SHSFHLL 9010 ECO-P TRAILER AXLE STEERING FUSEE... BPW SHSFHLL 9010 ECO-P TRAILER AXLE STEERING FUSEE... BPW SHSFHLL 9010 ECO-P TRAILER AXLE STEERING FUSEE... BPW SHSFHLL 9010 ECO-P TRAILER AXLE STEERING FUSEE...
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW SHSFHLL 9010 ECO-P TRAILER AXLE STEERING FUSEE...
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW shsf9010-15 eco p TRAILER AXLE STEERING DISC BPW shsf9010-15 eco p TRAILER AXLE STEERING DISC BPW shsf9010-15 eco p TRAILER AXLE STEERING DISC BPW shsf9010-15 eco p TRAILER AXLE STEERING DISC BPW shsf9010-15 eco p TRAILER AXLE STEERING DISC BPW shsf9010-15 eco p TRAILER AXLE STEERING DISC
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW shsf9010-15 eco p TRAILER AXLE STEERING DISC
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW HSF12010 HEAVY DUTY AXLE 15 CM SQUARE DRUM BPW HSF12010 HEAVY DUTY AXLE 15 CM SQUARE DRUM BPW HSF12010 HEAVY DUTY AXLE 15 CM SQUARE DRUM BPW HSF12010 HEAVY DUTY AXLE 15 CM SQUARE DRUM BPW HSF12010 HEAVY DUTY AXLE 15 CM SQUARE DRUM BPW HSF12010 HEAVY DUTY AXLE 15 CM SQUARE DRUM
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW HSF12010 HEAVY DUTY AXLE 15 CM SQUARE DRUM
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE... BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE... BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE... BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE... BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE... BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE...
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE...
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW HSF 9010 ECO M BPW HSF 9010 ECO M BPW HSF 9010 ECO M BPW HSF 9010 ECO M BPW HSF 9010 ECO M
more images
5
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW HSF 9010 ECO M
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW HSF 9010 ECO P AXLE DRUM BRAKES BPW HSF 9010 ECO P AXLE DRUM BRAKES BPW HSF 9010 ECO P AXLE DRUM BRAKES BPW HSF 9010 ECO P AXLE DRUM BRAKES BPW HSF 9010 ECO P AXLE DRUM BRAKES
more images
5
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW HSF 9010 ECO P AXLE DRUM BRAKES
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM BRAKE ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM BRAKE ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM BRAKE ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM BRAKE ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM BRAKE ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM BRAKE
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM BRAKE
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW HSF 12010 ECO M HEAVY DUTY TRAILER AXLE DRUM BR... BPW HSF 12010 ECO M HEAVY DUTY TRAILER AXLE DRUM BR... BPW HSF 12010 ECO M HEAVY DUTY TRAILER AXLE DRUM BR... BPW HSF 12010 ECO M HEAVY DUTY TRAILER AXLE DRUM BR... BPW HSF 12010 ECO M HEAVY DUTY TRAILER AXLE DRUM BR... BPW HSF 12010 ECO M HEAVY DUTY TRAILER AXLE DRUM BR...
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW HSF 12010 ECO M HEAVY DUTY TRAILER AXLE DRUM BR...
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM BRAKE ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM BRAKE ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM BRAKE
more images
3
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM BRAKE
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
ROR TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW HEAVY DUTY SINGLE TIRE AXLE WITH STEEL SPRINGS... BPW HEAVY DUTY SINGLE TIRE AXLE WITH STEEL SPRINGS... BPW HEAVY DUTY SINGLE TIRE AXLE WITH STEEL SPRINGS... BPW HEAVY DUTY SINGLE TIRE AXLE WITH STEEL SPRINGS... BPW HEAVY DUTY SINGLE TIRE AXLE WITH STEEL SPRINGS...
more images
5
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW HEAVY DUTY SINGLE TIRE AXLE WITH STEEL SPRINGS...
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW ECO P FUSEE AXLE DISC BPW ECO P FUSEE AXLE DISC BPW ECO P FUSEE AXLE DISC BPW ECO P FUSEE AXLE DISC BPW ECO P FUSEE AXLE DISC
more images
5
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW ECO P FUSEE AXLE DISC
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW eECO P SKHSFHLL9010 ECO P DISC BRAKES BPW eECO P SKHSFHLL9010 ECO P DISC BRAKES BPW eECO P SKHSFHLL9010 ECO P DISC BRAKES BPW eECO P SKHSFHLL9010 ECO P DISC BRAKES BPW eECO P SKHSFHLL9010 ECO P DISC BRAKES BPW eECO P SKHSFHLL9010 ECO P DISC BRAKES
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW eECO P SKHSFHLL9010 ECO P DISC BRAKES
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE... BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE... BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE... BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE... BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE... BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE...
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE...
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW HZM 12010 TRAILER AXLE HEAVY DUTY DRUM 150 SQUA... BPW HZM 12010 TRAILER AXLE HEAVY DUTY DRUM 150 SQUA... BPW HZM 12010 TRAILER AXLE HEAVY DUTY DRUM 150 SQUA... BPW HZM 12010 TRAILER AXLE HEAVY DUTY DRUM 150 SQUA... BPW HZM 12010 TRAILER AXLE HEAVY DUTY DRUM 150 SQUA... BPW HZM 12010 TRAILER AXLE HEAVY DUTY DRUM 150 SQUA...
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW HZM 12010 TRAILER AXLE HEAVY DUTY DRUM 150 SQUA...
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE... BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE... BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE... BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE... BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE... BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE...
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW HSF 11010 BIG TRAILER AXLE 150 MM SQUARE SINGLE...
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW SKHSF 9010 ECO-P BPW SKHSF 9010 ECO-P BPW SKHSF 9010 ECO-P BPW SKHSF 9010 ECO-P BPW SKHSF 9010 ECO-P BPW SKHSF 9010 ECO-P
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW SKHSF 9010 ECO-P
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF 9 tons 127 mm round trailer axle SAF 9 tons 127 mm round trailer axle SAF 9 tons 127 mm round trailer axle SAF 9 tons 127 mm round trailer axle SAF 9 tons 127 mm round trailer axle SAF 9 tons 127 mm round trailer axle SAF 9 tons 127 mm round trailer axle SAF 9 tons 127 mm round trailer axle
more images
8
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF 9 tons 127 mm round trailer axle
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF Drum brakes SAF Drum brakes SAF Drum brakes SAF Drum brakes SAF Drum brakes SAF Drum brakes SAF Drum brakes SAF Drum brakes
more images
8
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF Drum brakes
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF 9 tons 127 mm round trailer axle SAF 9 tons 127 mm round trailer axle SAF 9 tons 127 mm round trailer axle SAF 9 tons 127 mm round trailer axle SAF 9 tons 127 mm round trailer axle SAF 9 tons 127 mm round trailer axle SAF 9 tons 127 mm round trailer axle SAF 9 tons 127 mm round trailer axle
more images
8
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF 9 tons 127 mm round trailer axle
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW TRAILER AXLE DOUBLE TIRES BPW TRAILER AXLE DOUBLE TIRES BPW TRAILER AXLE DOUBLE TIRES BPW TRAILER AXLE DOUBLE TIRES BPW TRAILER AXLE DOUBLE TIRES BPW TRAILER AXLE DOUBLE TIRES BPW TRAILER AXLE DOUBLE TIRES
more images
7
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW TRAILER AXLE DOUBLE TIRES
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW TRAILER AXLE DOUBLE TIRES BPW TRAILER AXLE DOUBLE TIRES BPW TRAILER AXLE DOUBLE TIRES BPW TRAILER AXLE DOUBLE TIRES BPW TRAILER AXLE DOUBLE TIRES BPW TRAILER AXLE DOUBLE TIRES BPW TRAILER AXLE DOUBLE TIRES
more images
7
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW TRAILER AXLE DOUBLE TIRES
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF Drum brake SAF Drum brake SAF Drum brake SAF Drum brake SAF Drum brake
more images
5
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF Drum brake
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF B19-19W Disc brakes SAF B19-19W Disc brakes SAF B19-19W Disc brakes SAF B19-19W Disc brakes SAF B19-19W Disc brakes SAF B19-19W Disc brakes
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF B19-19W Disc brakes
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF DISC BRAKE SAF DISC BRAKE SAF DISC BRAKE SAF DISC BRAKE SAF DISC BRAKE
more images
5
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF DISC BRAKE
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF DISC BRAKES SAF DISC BRAKES SAF DISC BRAKES SAF DISC BRAKES SAF DISC BRAKES SAF DISC BRAKES
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF DISC BRAKES
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF DISC BRAKES SAF DISC BRAKES SAF DISC BRAKES SAF DISC BRAKES SAF DISC BRAKES SAF DISC BRAKES
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF DISC BRAKES
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW SKHSF 9010 ECO-P AXLE DISC BRAKES BPW SKHSF 9010 ECO-P AXLE DISC BRAKES BPW SKHSF 9010 ECO-P AXLE DISC BRAKES BPW SKHSF 9010 ECO-P AXLE DISC BRAKES BPW SKHSF 9010 ECO-P AXLE DISC BRAKES BPW SKHSF 9010 ECO-P AXLE DISC BRAKES
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW SKHSF 9010 ECO-P AXLE DISC BRAKES
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKES SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKES SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKES SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKES SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKES SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKES
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKES
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF AXLE DRUM BRAKES SAF AXLE DRUM BRAKES SAF AXLE DRUM BRAKES SAF AXLE DRUM BRAKES SAF AXLE DRUM BRAKES
more images
5
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF AXLE DRUM BRAKES
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF ALXE DRUM BRAKES SAF ALXE DRUM BRAKES SAF ALXE DRUM BRAKES SAF ALXE DRUM BRAKES SAF ALXE DRUM BRAKES
more images
5
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF ALXE DRUM BRAKES
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF AXLE DRUM BRAKES SAF AXLE DRUM BRAKES SAF AXLE DRUM BRAKES SAF AXLE DRUM BRAKES SAF AXLE DRUM BRAKES
more images
5
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF AXLE DRUM BRAKES
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKES SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKES SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKES SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKES SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKES SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKES
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKES
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKE 9 TONS SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKE 9 TONS SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKE 9 TONS SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKE 9 TONS SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKE 9 TONS SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKE 9 TONS
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF SKRB 9019 W AXLE DISC BRAKE 9 TONS
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF SKRB 9019 W SAF AXLE DISC BRAKE SAF SKRB 9019 W SAF AXLE DISC BRAKE SAF SKRB 9019 W SAF AXLE DISC BRAKE SAF SKRB 9019 W SAF AXLE DISC BRAKE SAF SKRB 9019 W SAF AXLE DISC BRAKE SAF SKRB 9019 W SAF AXLE DISC BRAKE
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF SKRB 9019 W SAF AXLE DISC BRAKE
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF SKRB9019WI saf axle 9 tons disc brake SAF SKRB9019WI saf axle 9 tons disc brake SAF SKRB9019WI saf axle 9 tons disc brake SAF SKRB9019WI saf axle 9 tons disc brake SAF SKRB9019WI saf axle 9 tons disc brake SAF SKRB9019WI saf axle 9 tons disc brake
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF SKRB9019WI saf axle 9 tons disc brake
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF SBW1937-11S
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF Drum brake SAF Drum brake SAF Drum brake SAF Drum brake SAF Drum brake
more images
5
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF Drum brake
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF SKRLS 9042 SAF SKRLS 9042 SAF SKRLS 9042 SAF SKRLS 9042 SAF SKRLS 9042 SAF SKRLS 9042
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF SKRLS 9042
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF SBW1937-11S
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW SKHSF 9010 ECO-P BPW SKHSF 9010 ECO-P BPW SKHSF 9010 ECO-P BPW SKHSF 9010 ECO-P BPW SKHSF 9010 ECO-P BPW SKHSF 9010 ECO-P
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW SKHSF 9010 ECO-P
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF Disc brake SAF Disc brake SAF Disc brake SAF Disc brake SAF Disc brake
more images
5
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF Disc brake
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
ROR LC/S9010/HMX ROR LC/S9010/HMX ROR LC/S9010/HMX ROR LC/S9010/HMX ROR LC/S9010/HMX ROR LC/S9010/HMX
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
ROR LC/S9010/HMX
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF SBW1937-11S
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF SWB1937-11S SAF SWB1937-11S SAF SWB1937-11S SAF SWB1937-11S SAF SWB1937-11S SAF SWB1937-11S
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF SWB1937-11S
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF Disc brake SAF Disc brake SAF Disc brake SAF Disc brake SAF Disc brake
more images
5
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF Disc brake
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF SBW1937-11S
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF SBW1937-11S
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S SAF SBW1937-11S
more images
6
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
SAF SBW1937-11S
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
BPW ECO P Disc brake BPW ECO P Disc brake BPW ECO P Disc brake BPW ECO P Disc brake BPW ECO P Disc brake
more images
5
هلند Berkel en Rodenrijs
4493 km
BPW ECO P Disc brake
دست دوم
صدا زدن

دست دوم محورها

اکنون با بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ ماشین های استفاده شده Machine را کاملاً جستجو کنید.