دسته بندی
دسته اصلی:
کمتر نشان دهد
بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر
جزئیات ماشین
سازنده:
مدل:
قیمت:
-
سال ساخت:
-
محل
مکان شناخته شده شما: ایران (تغییر دادن)
محیط:
 
کشورها:
کمتر نشان دهد
بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر
دولت
فرمت فروش
جزئیات
الان بخرش
آلمان آلمان
4129 km
Atek V0901:1K0
جدید
الان بخرش
آلمان آلمان
4129 km
Atek V0901:1E0
دست دوم
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek A15000 Aflatek A15000 Aflatek A15000
more images
3
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek A15000
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Mateks
more images
1
صربستان Mačvanski Pričinović
3237 km
Mateks
2022
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Sigmatek Sigmatek IPC Pentium 300CF / 5080338 Sigmatek Sigmatek IPC Pentium 300CF / 5080338
more images
2
آلمان Pegnitz
3957 km
Sigmatek Sigmatek IPC Pentium 300CF / 5080338
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Alfatek MBC 9-1 BLP Alfatek MBC 9-1 BLP Alfatek MBC 9-1 BLP Alfatek MBC 9-1 BLP Alfatek MBC 9-1 BLP
more images
5
ایتالیا Fumane (Verona)
(محل فروشندگی)
3926 km
Alfatek MBC 9-1 BLP
2005
دست دوم
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek A14000 Aflatek A14000 Aflatek A14000
more images
3
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek A14000
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek A11000 Aflatek A11000 Aflatek A11000
more images
3
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek A11000
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek A6900 Aflatek A6900
more images
2
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek A6900
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek A3800 Aflatek A3800
more images
2
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek A3800
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek A3000 Aflatek A3000
more images
2
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek A3000
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek A2500 Aflatek A2500
more images
2
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek A2500
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek A2000 Aflatek A2000
more images
2
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek A2000
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek A1500 Aflatek A1500
more images
2
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek A1500
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek A1000 Aflatek A1000 Aflatek A1000 Aflatek A1000 Aflatek A1000
more images
5
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek A1000
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek AirTank900/11 Aflatek AirTank900/11
more images
2
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek AirTank900/11
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek Pallet 1200x800 H1 Aflatek Pallet 1200x800 H1 Aflatek Pallet 1200x800 H1
more images
3
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek Pallet 1200x800 H1
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek Screw30A 3in1 Aflatek Screw30A 3in1 Aflatek Screw30A 3in1 Aflatek Screw30A 3in1
more images
4
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek Screw30A 3in1
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek DG10000SE PRO Aflatek DG10000SE PRO Aflatek DG10000SE PRO Aflatek DG10000SE PRO Aflatek DG10000SE PRO Aflatek DG10000SE PRO Aflatek DG10000SE PRO Aflatek DG10000SE PRO Aflatek DG10000SE PRO Aflatek DG10000SE PRO
more images
10
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek DG10000SE PRO
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek DG7000SE PRO Aflatek DG7000SE PRO Aflatek DG7000SE PRO Aflatek DG7000SE PRO Aflatek DG7000SE PRO Aflatek DG7000SE PRO Aflatek DG7000SE PRO
more images
7
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek DG7000SE PRO
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek DG7000E PRO Aflatek DG7000E PRO Aflatek DG7000E PRO Aflatek DG7000E PRO Aflatek DG7000E PRO Aflatek DG7000E PRO
more images
6
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek DG7000E PRO
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek GG7500E PRO Aflatek GG7500E PRO Aflatek GG7500E PRO Aflatek GG7500E PRO Aflatek GG7500E PRO Aflatek GG7500E PRO Aflatek GG7500E PRO Aflatek GG7500E PRO Aflatek GG7500E PRO Aflatek GG7500E PRO Aflatek GG7500E PRO Aflatek GG7500E PRO Aflatek GG7500E PRO Aflatek GG7500E PRO
more images
14
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek GG7500E PRO
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek GG7500E Aflatek GG7500E Aflatek GG7500E Aflatek GG7500E Aflatek GG7500E Aflatek GG7500E Aflatek GG7500E Aflatek GG7500E Aflatek GG7500E Aflatek GG7500E Aflatek GG7500E Aflatek GG7500E Aflatek GG7500E Aflatek GG7500E
more images
14
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek GG7500E
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek Silent10-1 Aflatek Silent10-1 Aflatek Silent10-1 Aflatek Silent10-1
more images
4
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek Silent10-1
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek Screw30VSD Aflatek Screw30VSD Aflatek Screw30VSD Aflatek Screw30VSD Aflatek Screw30VSD Aflatek Screw30VSD Aflatek Screw30VSD Aflatek Screw30VSD
more images
8
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek Screw30VSD
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek GG10000E Aflatek GG10000E Aflatek GG10000E Aflatek GG10000E Aflatek GG10000E Aflatek GG10000E Aflatek GG10000E Aflatek GG10000E Aflatek GG10000E Aflatek GG10000E Aflatek GG10000E Aflatek GG10000E Aflatek GG10000E
more images
13
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek GG10000E
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek Screw50A Aflatek Screw50A
more images
2
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek Screw50A
2023
مانند جدید (ماشین نمایشگاه)
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek GG10000E PRO Aflatek GG10000E PRO Aflatek GG10000E PRO Aflatek GG10000E PRO Aflatek GG10000E PRO Aflatek GG10000E PRO Aflatek GG10000E PRO Aflatek GG10000E PRO Aflatek GG10000E PRO Aflatek GG10000E PRO Aflatek GG10000E PRO Aflatek GG10000E PRO Aflatek GG10000E PRO
more images
13
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek GG10000E PRO
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek GG3500 PRO Aflatek GG3500 PRO Aflatek GG3500 PRO Aflatek GG3500 PRO Aflatek GG3500 PRO Aflatek GG3500 PRO Aflatek GG3500 PRO Aflatek GG3500 PRO Aflatek GG3500 PRO Aflatek GG3500 PRO Aflatek GG3500 PRO Aflatek GG3500 PRO Aflatek GG3500 PRO Aflatek GG3500 PRO Aflatek GG3500 PRO
more images
15
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek GG3500 PRO
2022
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek GG3500 Aflatek GG3500 Aflatek GG3500 Aflatek GG3500 Aflatek GG3500 Aflatek GG3500 Aflatek GG3500 Aflatek GG3500 Aflatek GG3500 Aflatek GG3500 Aflatek GG3500
more images
11
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek GG3500
2022
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek AirTank3000/11
more images
1
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek AirTank3000/11
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek AirTank2000/11
more images
1
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek AirTank2000/11
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek AirTank1000/11
more images
1
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek AirTank1000/11
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek AirTank600/11 Aflatek AirTank600/11 Aflatek AirTank600/11 Aflatek AirTank600/11
more images
4
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek AirTank600/11
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek AirTank300/11 Aflatek AirTank300/11 Aflatek AirTank300/11
more images
3
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek AirTank300/11
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek AirTank100/11 Aflatek AirTank100/11 Aflatek AirTank100/11
more images
3
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek AirTank100/11
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek HM700E PRO
more images
1
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek HM700E PRO
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek HM300E
more images
1
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek HM300E
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek HM120E Aflatek HM120E Aflatek HM120E Aflatek HM120E Aflatek HM120E Aflatek HM120E Aflatek HM120E
more images
7
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek HM120E
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek PM360E PRO
more images
1
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek PM360E PRO
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek PM300E PRO
more images
1
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek PM300E PRO
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek PM260E PRO
more images
1
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek PM260E PRO
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek PM230E PRO
more images
1
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek PM230E PRO
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek PM200E PRO
more images
1
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek PM200E PRO
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek PM150E 4.0kW 400V
more images
1
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek PM150E 4.0kW 400V
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek PM120E 3.0kW 400V Aflatek PM120E 3.0kW 400V Aflatek PM120E 3.0kW 400V Aflatek PM120E 3.0kW 400V Aflatek PM120E 3.0kW 400V Aflatek PM120E 3.0kW 400V
more images
6
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek PM120E 3.0kW 400V
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek PM120E 2.2kW 230V Aflatek PM120E 2.2kW 230V Aflatek PM120E 2.2kW 230V Aflatek PM120E 2.2kW 230V Aflatek PM120E 2.2kW 230V Aflatek PM120E 2.2kW 230V
more images
6
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek PM120E 2.2kW 230V
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek DGW28000SE ATS
more images
1
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek DGW28000SE ATS
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek DGW25000SE ATS
more images
1
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek DGW25000SE ATS
2023
جدید
صدا زدن
آگهی طبقه بندی شده
Aflatek DGW22000SE ATS
more images
1
لتونی Rīga
3539 km
Aflatek DGW22000SE ATS
2023
جدید
صدا زدن

دست دوم Atek

اکنون با بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ ماشین های استفاده شده Machine را کاملاً جستجو کنید.