مشخصات فروشنده

Wilms & Wiegers GmbH

Wilms & Wiegers GmbH


Herr Klaus Wiegers

Am Hagelkreuz 11
41469 Neuss

آلمان


نمایش شماره تلفن
نشان دادن شماره

Wir sind ein mittelständiges Unternehmen und
bedienen schwerpunktmäßig den Großraum
Düsseldorf/ Neuss/ Niederrhein.

Besuchen Sie uns doch einmal in Hoisten
in unserer Ausstellung.

برو به بالا ارائه می دهد › 

ما پیشنهادات بالا
3734830.jpg
Pallet stacker Jungheinrich EJC 214 - wenig Stunden!
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: EJC 214 - low hours! Bb89kgbcbo -Drive type: electric - load capacity: 1400 kg - load Centre of gravity: 600 - lifting height: 2500 mm - range: 0 mm - y... بیشتر »
3734818.jpg
Pallet stacker Jungheinrich ERD 220 - TOP - Doppelstock
Vehicle data - make: Jungheinrich - type: Earth 220 - TOP - double-deck - type of drive: electric - load capacity: 2000 kg - load Centre of gravity: 600 - lifting height: 1660 mm - range: 0 mm - year:... بیشتر »
3734785.jpg
Front stacker Jungheinrich EFG 115 - neue Batterie!
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: EFG 115 - new battery! -Drive type: electric - load capacity: 1500 kg - load Centre of gravity: 500 - lifting height: 3000 mm - range: 0 mm - year: 2003 ... بیشتر »
ارسال درخواست به Wilms & Wiegers GmbH

شرکت

نام*, نام

تعداد خیابان و خانه

کد پستی شهر &

تلفن

فکس

پست الکترونیکی

نظرها و پيشنهادها*

لطفا از طریق پاسخ*دستگاه ارائه می دهد
3734818.jpg
Pallet stacker Jungheinrich ERD 220 - TOP - Doppelstock
Vehicle data - make: Jungheinrich - type: Earth 220 - TOP - double-deck - type of drive: electric - load capacity: 2000 kg - load Centre of gravity: 600 - lifting height: 1660 mm - range: 0 mm - year: 2007 - operating hours: 3674 ...
3734830.jpg
Pallet stacker Jungheinrich EJC 214 - wenig Stunden!
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: EJC 214 - low hours! -Drive type: electric - load capacity: 1400 kg - load Centre of gravity: 600 - lifting height: 2500 mm - range: 0 mm - year: 2013 - hours of operation: 411 - inte ...
3734809.jpg
Front stacker Jungheinrich EFG 216 K - TOP-Batterie - Freihub!
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: EFG 216 K - TOP battery - free lift! -Drive type: electric - load capacity: 1600 kg - load Centre of gravity: 500 - lifting height: 3000 mm - range: 0 mm - year: 2009 - operating hour ...
3734785.jpg
Front stacker Jungheinrich EFG 115 - neue Batterie!
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: EFG 115 - new battery! -Drive type: electric - load capacity: 1500 kg - load Centre of gravity: 500 - lifting height: 3000 mm - range: 0 mm - year: 2003 - operating hours: 8422 - inte ...
3734822.jpg
Front stacker Jungheinrich EFG 215 - Triplex - weiße Reifen
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: EFG 215 - triplex - white tire - drive type: electric - load capacity: 1450 kg - load Centre of gravity: 500 - lifting height: 4800 mm - range: 0 mm - built: 2012 - operating hours: 9392 ...
3734819.jpg
Pallet stacker Jungheinrich ERD 220 - 201 ZT - 2014
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: Earth 220-201 ZT - 2014 - drive type: electric - load capacity: 2000kg - load Centre of gravity: 600 - lifting: 2010 mm - range: 0 mm - year: 2014 - operating hours: 1966 - internal No.: ...
3734774.jpg
Front stacker Jungheinrich DFG 545 - TOP-Gerät!
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: DFG 545 - TOP device! Bmo29e9w -Drive type: diesel - carrying capacity: 4400 kg - load Centre of gravity: 500 - lifting height: 3000 mm - range: 0 mm - year: 2010 - hours of operatio ...
3734820.jpg
Pallet stacker Jungheinrich ERD 220 - 201 ZT - 2014
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: Earth 220-201 ZT - 2014 - drive type: electric - load capacity: 2000kg - load Centre of gravity: 600 - lifting: 2010 mm - range: 0 mm - year: 2014 - operating hours: 3277 - internal No.: ...
3734780.jpg
Front stacker Jungheinrich EFG 220 - 6 m Triplex!
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: EFG 220-6 m triplex! -Drive type: electric - load capacity: 1800 kg - load Centre of gravity: 500 - lifting height: 6000 mm - range: 0 mm - year: 2014 - operating hours: 4597 - intern ...
3734779.jpg
Front stacker Jungheinrich EFG 316 - TOP - Triplex
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: EFG 316 - TOP - triplex - drive type: electric - load capacity: 1550 kg - load Centre of gravity: 500 - lifting height: 5000 mm - range: 0 mm - built: 2011 - operating hours: 8639 - inter ...
3734781.jpg
Pallet truck Jungheinrich EJE 120 - TOP - neue Batterie
Vehicle data - make: Jungheinrich - type: EJE 120 - TOP - new battery - type of drive: electric - load capacity: 2000 kg - load Centre of gravity: 600 - lifting height: 122 mm - range: 0 mm - year: 2009 - operating hours: 6896 - i ...
3734824.jpg
Pallet stacker Jungheinrich EMB 10 - neue Batterien - Breitspur!
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: EMB - new batteries - 10 gauge! -Drive type: electric - load capacity: 1000 kg - load Centre of gravity: 600 - lifting height: 2000 mm - range: 0 mm - year: 2006 - operating hours: 0 ...
3734777.jpg
Front stacker Jungheinrich EFG 216 - TOP - Freihub
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: EFG 216 - TOP - free lift - type of drive: electric - load capacity: 1600 kg - load Centre of gravity: 500 - height: 3100 mm - range: 0 mm - built: 2012 - operating hours: 4888 - internal ...
3734833.jpg
Pallet stacker Jungheinrich EJC 112 - 546 Stunden!
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: EJC 112-546 hours! -Drive type: electric - load capacity: 1200 kg - load Centre of gravity: 600 - lifting height: 2900 mm - range: 0 mm - built: 2012 - operating hours: 546 - internal ...
3740107.jpg
Pallet stacker Jungheinrich EJD 220 - 201 ZT
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: EJD 220 - 201 ZT - drive type: electric - load capacity: 2000 kg - load Centre of gravity: 600 - lifting height: 2010 mm - range: 0 mm - built: 2010 - operating hours: 7606 - internal No. ...
3734823.jpg
Front stacker Jungheinrich EFG 216k - weiße Reifen - 2012
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: 216 k - White tyre EFG - 2012 - drive type: electric - load capacity: 1600 kg - load Centre of gravity: 500 - lifting height: 3000 mm - range: 0 mm - built: 2012 - operating hours: 7266 - ...
3745355.jpg
Front stacker Jungheinrich TFG 435s - Triplex - Kabine
Vehicle data - make: Jungheinrich - type: TFG 435 s - triplex - cabin - drive type: gas - load capacity: 3500 kg - load Centre of gravity: 500 - height: 4400 mm - range: 0 mm - built: 2015 - operating hours: 2824 - internal No.: W ...
3745356.jpg
Pallet stacker Jungheinrich EJD 220 - 201 ZT
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: EJD 220 - 201 ZT - drive type: electric - load capacity: 2000 kg - load Centre of gravity: 600 - lifting height: 2010 mm - range: 0 mm - built: 2010 - hours of operation: 7757 - internal ...
3734821.jpg
Pallet truck Jungheinrich ERE 120 - Plattform klappbar
Vehicle data - make: Jungheinrich - type: ERE 120 - platform folding - type of drive: electric - load capacity: 2000 kg - load Centre of gravity: 600 - lifting height: 122 mm - range: 0 mm - year: 2013 - operating hours: 6003 - in ...
3734808.jpg
Stacker Jungheinrich ECE 225 - 2,40 m Gabeln
Vehicle data - brand: Jungheinrich - type: ECE 225-2.40 m forks - drive type: electric - load capacity: 2500 kg - load Centre of gravity: 1200 - lifting height: 125 mm - range: 0 mm - built: 2007 - operating hours: 7839 - internal ...
3734825.jpg
Pallet stacker WP 10 E - neue Batterien
Vehicle data - make: MIC - type: WP 10 E - new batteries - type of drive: electric - load capacity: 1000 kg - load Centre of gravity: 600 - lifting height: 2820 mm - range: 0 mm - year: 2001 - operating hours: 0 - internal No.: WW ...
56 نمایش پیشنهادات ›
Machineseeker app هم اکنون امتحان کنید!
Machineseeker app {برای آیفون و {2 Android .
می کنید واقعا تاریخچه چت را متوقف کنید؟
بله نه
×
ماشین یاب چت
نام پست الکترونیکی پیام خود را به فروشنده
شروع چت با فروشنده
  شما در حال گفتگو با: 
  شخص تماس خود را: 
  
تماس خود را در تایپ کردن
ارسال پیام
  شما در حال گفتگو با: 
  شخص تماس خود را: 
  
به نظر می رسد مخاطب خود غیر فعال شود
بستن پنجره چت