خرید ماشین های دست دوم (۱۱٬۸۴۵)

  • نتایج را مرتب کنید
  • پایین ترین قیمت بالاترین قیمت
  • آخرین تبلیغات قدیمی ترین تبلیغات
  • کوتاه ترین فاصله دورترین فاصله
  • آخرین سال ساخت قدیمی ترین سال ساخت
  • آخرین به روز رسانی قدیمی ترین به روز رسانی
  • تولید کنندگان A تا Z سازنده Z تا A
  • ارتباط
پایین ترین قیمت
قیمت
بالاترین قیمت
قیمت
آخرین تبلیغات
تنظیم تاریخ
قدیمی ترین تبلیغات
تنظیم تاریخ
کوتاه ترین فاصله
فاصله
دورترین فاصله
فاصله
آخرین سال ساخت
سال ساخت
قدیمی ترین سال ساخت
سال ساخت
آخرین به روز رسانی
به روز رسانی
قدیمی ترین به روز رسانی
به روز رسانی
تولید کنندگان A تا Z
سازنده
سازنده Z تا A
سازنده
ارتباط
ارتباط
الان بخرش
الان بخرش
مجارستان مجارستان
3362 km
Pietroberto Easy 80
2010
کارگاه تعمیر اساسی (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
EWS VDI 40
خوب به عنوان نو (استفاده شده)
الان بخرش
مجارستان مجارستان
3362 km
Eurochef KL5
2015
بازسازی شده (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان آلمان
4069 km
ERDMANN Aufspannplatte DMU 80
2018
آماده استفاده (استفاده شده)
الان بخرش
مجارستان مجارستان
3362 km
Orwak 4110
2011
خوب به عنوان نو (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان آلمان
4069 km
ERDMANN Aufspannplatte DMU 80
2018
آماده استفاده (استفاده شده)
الان بخرش
مجارستان مجارستان
3362 km
Eurochef KL5
2017
جدید
الان بخرش
آلمان آلمان
4069 km
Werkzeugschrank
آماده استفاده (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان آلمان
4069 km
REMET MT 100
2005
آماده استفاده (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان آلمان
4069 km
ERDMANN Nullpunkt-Aufspannplatte DMU 80
2018
آماده استفاده (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان آلمان
4069 km
Mazak V414
1992
آماده استفاده (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان آلمان
4069 km
LISTA Werkzeugschrank
آماده استفاده (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان آلمان
4069 km
ERDMANN Aufspannplatte DMU 60
2018
آماده استفاده (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان آلمان
4069 km
ERST ZS 130
2023
آماده استفاده (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
WNT MSO 60
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
HAIMER SK 40
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
HAIMER SK 40
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
Kitagawa TWM182.
2002
آماده استفاده (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
Kitagawa MR 250
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
cleancraft wetCAT 362 IET
2017
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
HAIMER SK 40
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
650
2019
بسیار خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
Kloss
2023
جدید

مهر اعتماد

از طریق نمایندگی های معتبر Machineseeker

مهر اعتماد
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
Forkardt 1450561
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
HAIMER SK 40
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
Kärcher BR 530 BAT
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
Ribo
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
Hamma Rapid 2.1
2021
بسیار خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
Spinner Servo-Load 80
2009
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
G.W.Barth S
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
CME FU 1 E
بسیار خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
HAIMER SK 40
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
SMW Autoblok D300
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
PC Schrank
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
WNT MSO 60
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
HAIMER SK 40
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
Solid DS 3 CD
آماده استفاده (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
SAV 243.01-450x150
آماده استفاده (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
VB Automation 5 AX 100
بسیار خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
AEG S
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
RIBO T 945
2003
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
Lisautomacs 35 Bar
2013
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
HAIMER SK 40
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
HAIMER SK 40
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
100
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
Meteor ME-Z
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
HAIMER SK 40
خوب (استفاده شده)
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4115 km
Steute GFS 2 1ÖS/1ÖS
جدید
الان بخرش
آلمان Baden-Württemberg, آلمان
4116 km
Makino EC 3040
1992
خوب (استفاده شده)