مشخصات فروشنده

Maks-Buzin d.o.o. از Staro Čice

Maks-Buzin d.o.o.


Herr Ivan Grebenac

Velikogorička 16
10419 Staro Čice

کرواسی


نمایش شماره تلفن
نشان دادن شماره


Maks-Buzin is high pressure die casting company specialized in aluminum and brass castings. We can produce casting to 4 kg.

برو به بالا ارائه می دهد › 

لیست فعلی & تبلیغات ویژه
4098316.jpg
Milling Machine/Rotary Drill UMA BF55
Universal Milling Machine/drill 3tuslfym تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است. بیشتر »
4098310.jpg
Rolling Grinder Hammond UB 6-132
Band Grinder for Metal Bfiypvzeag تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است. بیشتر »
4098308.jpg
Vibrator Trudbenik
Vibrator for removing burrs Bfiypcwyye تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است. بیشتر »
ارسال درخواست به Maks-Buzin d.o.o.

شرکت

نام*, نام

تعداد خیابان و خانه

کد پستی شهر &

تلفن

فکس

پست الکترونیکی*

نظرها و پيشنهادها*

لطفا از طریق پاسخ*بیشتر لیست & ماشین آلات در ارائه
4098316.jpg
Milling Machine/Rotary Drill UMA BF55
Universal Milling Machine/drill 3tuslfym تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
4098310.jpg
Rolling Grinder Hammond UB 6-132
Band Grinder for Metal Bfiypvzeag تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
4098308.jpg
Vibrator Trudbenik
Vibrator for removing burrs Bfiypcwyye تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
4098306.jpg
Buckshot Vereingite
For burrs removal 3trs9nqc تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
4098295.jpg
Stand for vertical Pressure casting CLPO 160-25-B2
For vertical pressure casting Tool size 430x450x600 mm 160 T 22 kW 3tokcptx تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
4098293.jpg
Die Casting Machine Vereingite Werkzeugmachinenfabriken DM100
Tool size 400x230 mm 100 T 17 kW Cxofslv تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
4098289.jpg
Die Casting Machine Hidra 160T
Tool Size 420x420 Pressure 160 T 8 kW Bfiyjnqn2r تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
4098286.jpg
Die Casting Machine Triulci 100T
Tool size 310x310x600 mm 100 T pressure 3tluh39o 11kW تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
4098284.jpg
Die Casting Machine Triulci 300T
Tool magnification 656x580 300 tons of pressure 17 kW Cne8jhxm تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
4098278.jpg
Die Casting Machine Triulci 430 T
Tool size 590x692x700 mm Bfiygetp9g 430 Tons of pressure تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
Machineseeker app هم اکنون امتحان کنید!
Machineseeker app {برای آیفون و {2 Android .