مشخصات فروشنده

vidriera Arte san sl از Calahorra

vidriera Arte san sl


Herr Jesus Ramón Calvo Abad

Travesia de Alcanadre 3-15 10-12-1
26500 Calahorra

اسپانیا


نمایش شماره تلفن
نمایش شماره تلفن همراه
نشان دادن شماره


manufactura de virio plano y curvo en todas las variantes

برو به بالا ارائه می دهد › 

لیست فعلی & تبلیغات ویژه
4061398.jpg
RECTILINIA/SINGING MACHINE STRAIGHT EDGE FLAT Zafferani FP45 17 MUELAS CANTO DE 90º A 45º
MACHINE WITH EXCEPTIONAL ACAABDO VERY WELL CARED AND RE-ConditionED IN ITS ENTIRETY Be8axbpr8w تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ت... بیشتر »
4061116.jpg
THERMAL TEMPERING FURNACE GIMA SRL TO 1F 150-300 VTP 4-19
1500*3000 MAXIMUM TEMPERED Rzgdo9n3 FULLY REFURBISHED 2017 CAMERA/SOLPLADORA ENTRY EXIT REFURBISHED 2018/AUGUST ENGINE 2019 FEBRUARY TURBINE تبلیغات به صورت خودکار ترجمه ش... بیشتر »
ارسال درخواست به vidriera Arte san sl

شرکت

نام*, نام

تعداد خیابان و خانه

کد پستی شهر &

تلفن

فکس

پست الکترونیکی*

نظرها و پيشنهادها*

لطفا از طریق پاسخ*بیشتر لیست & ماشین آلات در ارائه
4061398.jpg
RECTILINIA/SINGING MACHINE STRAIGHT EDGE FLAT Zafferani FP45 17 MUELAS CANTO DE 90º A 45º
MACHINE WITH EXCEPTIONAL ACAABDO VERY WELL CARED AND RE-ConditionED IN ITS ENTIRETY Be8axbpr8w تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ت... بیشتر »
4061116.jpg
THERMAL TEMPERING FURNACE GIMA SRL TO 1F 150-300 VTP 4-19
1500*3000 MAXIMUM TEMPERED Rzgdo9n3 FULLY REFURBISHED 2017 CAMERA/SOLPLADORA ENTRY EXIT REFURBISHED 2018/AUGUST ENGINE 2019 FEBRUARY TURBINE تبلیغات به صورت خودکار ترجمه ش... بیشتر »
Machineseeker app هم اکنون امتحان کنید!
Machineseeker app {برای آیفون و {2 Android .