مشخصات فروشنده

K.M.T mourad از Utzenstorf

K.M.T mourad


Herr Mourad Mohamad

Koppigenstr. 42
3427 Utzenstorf

سوئیس


نمایش شماره تلفن


لیست فعلی & تبلیغات ویژه
4053265.jpg
Excavator hitachi 225
In very good condition Pqckpv3r تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است. بیشتر »
4053235.jpg
Excavator volvo 180 180
In very good condition Ppzmmndt تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است. بیشتر »
ارسال درخواست به K.M.T mourad

شرکت

نام*, نام

تعداد خیابان و خانه

کد پستی شهر &

تلفن

فکس

پست الکترونیکی*

نظرها و پيشنهادها*

لطفا از طریق پاسخ*بیشتر لیست & ماشین آلات در ارائه
4053265.jpg
Excavator hitachi 225
In very good condition Pqckpv3r تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است. بیشتر »
4053235.jpg
Excavator volvo 180 180
In very good condition Ppzmmndt تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است. بیشتر »
Machineseeker app هم اکنون امتحان کنید!
Machineseeker app {برای آیفون و {2 Android .