مشخصات فروشنده

Melitta Professional Coffee Solutions GmbH & Co. KG از Minden

Melitta Professional Coffee Solutions GmbH & Co. KG


Herr Torsten Schwier

Zechenstraße 60
32429 Minden

آلمان


نمایش شماره تلفن
نمایش شماره تلفن همراه
نشان دادن شماره


Melitta Professional Coffee Solutions
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Zechenstraße 60
D - 32429 Minden-Dützen


Amtsgericht Bad Oeynhausen HRA 3320
USt.-ID-Nr.: DE 126011918

vertreten durch die geschäftsführende Gesellschafterin:
Melitta Professional Coffee Solutions GmbH, AG Bad Oeynhausen HRB 4846 (persönlich haftend) diese vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Stefan Scholle

Melitta Professional Coffee Solutions ist für den Handel durch die DE-ÖKO-003 Kontrollstelle zertifiziert.

Datenschutzbeauftragte:
Data Protection Office
Ringstraße 99
D - 32427 Minden

لیست فعلی & تبلیغات ویژه
4052431.jpg
Transformer for interior installation Trafo-Union GEAFOL Typ 4GB6236-3HA
see nameplate and pictures Nm2cp تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است. بیشتر »
4052438.jpg
Transformer for interior installation Trafo-Union GEAFOL Typ 4GB6136-3HA
See pictures and nameplate Be2niyijgw تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است. بیشتر »
4052442.jpg
Transformer for interior installation Trafo-Union GEAFOL Typ TG6141 H
See pictures and nameplate Munbw0 تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است. بیشتر »
ارسال درخواست به Melitta Professional Coffee Solutions GmbH & Co. KG

شرکت

نام*, نام

تعداد خیابان و خانه

کد پستی شهر &

تلفن

فکس

پست الکترونیکی*

نظرها و پيشنهادها*

لطفا از طریق پاسخ*بیشتر لیست & ماشین آلات در ارائه
4052431.jpg
Transformer for interior installation Trafo-Union GEAFOL Typ 4GB6236-3HA
see nameplate and pictures Nm2cp تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است. بیشتر »
4052438.jpg
Transformer for interior installation Trafo-Union GEAFOL Typ 4GB6136-3HA
See pictures and nameplate Be2niyijgw تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است. بیشتر »
4052442.jpg
Transformer for interior installation Trafo-Union GEAFOL Typ TG6141 H
See pictures and nameplate Munbw0 تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است. بیشتر »
Machineseeker app هم اکنون امتحان کنید!
Machineseeker app {برای آیفون و {2 Android .