مشخصات فروشنده

Hosokawa Alpine AG از Augsburg

Hosokawa Alpine AG


Herr Marco Hauk

Peter-Dörfler-Straße 13-25
86199 Augsburg

آلمان


نمایش شماره تلفن
نمایش شماره تلفن همراه
نشان دادن شماره


HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft
Peter-Dörfler-Str. 13-25
86199 Augsburg
Deutschland

Postfach 10 11 51
86001 Augsburg
Deutschland

Tel: +49 821 5906-0
Fax: +49 821 5906-101

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Achim Vogel

Vorstand: Dr. Antonio Fernández (Vorsitzender), Dr. Holger Niemeier

E-Mail an den Vorstand

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 152106081

Eingetragen: Amtsgericht Augsburg Nr. HRB 21022

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: J. Miethke (Anschrift wie oben)
Copyright

© Copyright 2003-2016, HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft, Augsburg, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.

Text, Bilder, Grafiken, Sound, Animationen und Videos sowie deren Anordnung auf HOSOKAWA ALPINE Websites unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Der Inhalt dieser Website darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Einige HOSOKAWA ALPINE Websites enthalten außerdem Bilder, die dem Copyright Dritter unterliegen.
Markenzeichen

Soweit nicht anders angegeben sind alle Markenzeichen auf dieser Website markenrechtlich zugunsten der HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft oder den Firmen innerhalb der HOSOKAWA MICRON Gruppe geschützt. Dies gilt insbesondere für Marken, Typenbezeichnungen, Logos und Embleme.
Keine Garantie

Diese Website wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann die HOSOKAWA ALPINE für die Fehlerfreiheit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der einzelnen Informationen nicht garantieren.

Wir behalten uns vor, die Informationen jederzeit ohne Hinweis zu ändern oder ein Update durchzuführen.

HOSOKAWA ALPINE übernimmt keinerlei Verantwortung, welcher Art auch immer, bezüglich irgendeiner anderen Website zu der Sie durch unsere Websites Zugang erhalten. Beim Zugang zu einer "nicht" Hosokawa Website bitten wir Sie sich bewußt zu sein, dass diese Website unabhängig von HOSOKAWA ALPINE ist und wir keinerlei Kontrolle über den Inhalt oder die Nutzung einer solchen Website haben. Darüber hinaus bedeutet ein Link zu einer "nicht" Hosokawa Website nicht, dass HOSOKAWA ALPINE eine irgendwie geartete Verantwortung übernimmt für den Inhalt oder die Nutzung einer solchen Website.

In keinem Fall kann HOSOKAWA ALPINE haftbar gemacht werden für etwaige direkte oder indirekte, besondere oder andere Folgeschäden aus jeglicher Nutzung dieser Website oder einer beliebigen anderen hyperlinked Website, einschließlich, - ohne Einschränkung - jedem indirekten Schaden, Ertragseinbußen, Betriebsunterbrechungen, Verlust von Programmen oder anderen Daten auf Ihrem Informations-Bearbeitungssystem oder anderweitig, selbst wenn wir ausdrücklich auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen werden.

Die Informationen welche HOSOKAWA ALPINE auf dieser Seite zur Verfügung stellt, einschließlich Text, Bilder und Links werden nur auf einer "wie besichtigt"-Basis zur Verfügung gestellt. HOSOKAWA ALPINE übernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantien ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich, aber nicht begrenzt auf die implizierten Garantien für die Eignung zu einem bestimmten Zweck oder zur Verkaufsfähigkeit.
Keine Lizenz

Die HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft möchte sich Ihnen mit einer innovativen und informativen Website präsentieren. Das darin enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Durch diese Website wird keine Lizenz zur Nutzung des geistigen Eigentums von Alpine oder Dritten erteilt.

Mühlen und Sichter: seit über 110 Jahren liefern wir Maschinen und Anlagen der mechanischen Verfahrenstechnik für die Herstellung feiner Pulver. Unsere Maschinen werden in zahlreichen Anwendungen eingesetzt: für mineralische Grundstoffe, in der chemischen Industrie, für die Herstellung von Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmittel und für Recycling-Aufgaben.

برو به بالا ارائه می دهد › 

لیست فعلی & تبلیغات ویژه
4093120.jpg
Fluidized Bed Opposed Jet Mill Hosokawa Alpine 200/1 AFG
Before delivery, the machine is overhauled and customized. The AFG is a Fluidized Bed Opposed Jet Mill with integrated classifier for low contamination dry pulverization of soft to hard materials. ... بیشتر »
4061132.jpg
Laboratory fine impact mill Hosokawa Alpine AG 100 UPZ-II ALU
Mill housing with cast-on inlet and outlet, with O-ring nut and dairy standard pipe thread. Material intake channel, door hinge, door locking fixture and bearing connection by means of dairy-standard... بیشتر »
4060286.jpg
Double dosing screw Hosokawa Alpine AG ZD 12 B
Volumetric, for pharmaceutical products, bulk density: 0,4-0,8 kg/dm³ consisting of • Dosing hopper 4.5 litres, screwed with bridge destroyer, intervention protection and stainless steel lid •... بیشتر »
ارسال درخواست به Hosokawa Alpine AG

شرکت

نام*, نام

تعداد خیابان و خانه

کد پستی شهر &

تلفن

فکس

پست الکترونیکی*

نظرها و پيشنهادها*

لطفا از طریق پاسخ*بیشتر لیست & ماشین آلات در ارائه
4093120.jpg
Fluidized Bed Opposed Jet Mill Hosokawa Alpine 200/1 AFG
Before delivery, the machine is overhauled and customized. The AFG is a Fluidized Bed Opposed Jet Mill with integrated classifier for low contamination dry pulverization of soft to hard materials. Functional principle: Jet m ...
4061132.jpg
Laboratory fine impact mill Hosokawa Alpine AG 100 UPZ-II ALU
Mill housing with cast-on inlet and outlet, with O-ring nut and dairy standard pipe thread. Material intake channel, door hinge, door locking fixture and bearing connection by means of dairy-standard pipe thread. Exchange of the ...
4060286.jpg
Double dosing screw Hosokawa Alpine AG ZD 12 B
Volumetric, for pharmaceutical products, bulk density: 0,4-0,8 kg/dm³ consisting of • Dosing hopper 4.5 litres, screwed with bridge destroyer, intervention protection and stainless steel lid • Cover with handle and clamp c ...
4091178.jpg
Bag Filter with blower Alpine
This filter with suitable blower was used up to the last in our pilot plan. Both, filter and blower work perfectly, but has some optical flaws. From the technical data the following is known: • Cylindrical height (without dis ...
4090765.jpg
Bag Filter Alpine
This filter was used up to the last in our pilot plant in connection with a 315 ASP classifier. The filter works perfectly, but has some optical flaws. From the technical data the following is known: 0nkgmuan • 12 filter bag ...
4090762.jpg
Bag Filter Alpine
This filter was used up to the last in our pilot plant in connection with a 315 ASP classifier. The filter works perfectly, but has some optical flaws. From the technical data the following is known: • 36 Hoses • Diameter ...
Machineseeker app هم اکنون امتحان کنید!
Machineseeker app {برای آیفون و {2 Android .