مشخصات فروشنده

Nano Export از Osaka

Nano Export


Herr Rolando Vera

Onohigashi 2028-10
5890014 Osaka

ژاپن


نمایش شماره تلفن
نمایش شماره تلفن همراه
نشان دادن شماره


Nano-Export.
Osakasayama shi Onohigashi 2028-10
Yuri Haruno registro 622172107360

Used machines and spare parts exported from Japan to the world.

Satisfacer la demanda continua de maquinarias usadas para la construcción, agricultura y minería. Además de promover el desarrollo de la infraestructura social, es el objetivo de nuestra empresa ubicada en Osaka Japón.
Exportamos maquinas usadas y repuestos de Japón al mundo.

برو به بالا ارائه می دهد › 

لیست فعلی & تبلیغات ویژه
4041623.jpg
ALL-TERRAIN CRANE TADANO TR80
ALL-TERRAIN CRANE, type X, 4.9 ton capacity. 4 boom, 9930 hours. Fzzh2ix see specifications in pdf attached. بیشتر »
4036725.jpg
312D CATERPILLAR 312D
Kwbaxyhv MADE IN JAPAN CATERPILLAR CAT312D, CATERPILLAR METALICAS WITH PAD. MOTOR CAT C4.2 ACERT بیشتر »
4035735.jpg
Mini Excavator CATERPILLAR 303-ECR
STEEL/PAD, 2 WAY PIPING, CNP, MULTI Kmz9lwqx 400 hours بیشتر »
ارسال درخواست به Nano Export

شرکت

نام*, نام

تعداد خیابان و خانه

کد پستی شهر &

تلفن

فکس

پست الکترونیکی*

نظرها و پيشنهادها*

لطفا از طریق پاسخ*بیشتر لیست & ماشین آلات در ارائه
4041623.jpg
ALL-TERRAIN CRANE TADANO TR80
ALL-TERRAIN CRANE, type X, 4.9 ton capacity. 4 boom, 9930 hours. Fzzh2ix see specifications in pdf attached. بیشتر »
4036725.jpg
312D CATERPILLAR 312D
Kwbaxyhv MADE IN JAPAN CATERPILLAR CAT312D, CATERPILLAR METALICAS WITH PAD. MOTOR CAT C4.2 ACERT بیشتر »
4035735.jpg
Mini Excavator CATERPILLAR 303-ECR
STEEL/PAD, 2 WAY PIPING, CNP, MULTI Kmz9lwqx 400 hours بیشتر »
Machineseeker app هم اکنون امتحان کنید!
Machineseeker app {برای آیفون و {2 Android .