مشخصات فروشنده

Omega Car Company از Worksop

Omega Car Company


Herr Chris Hindley

kilton Road 170
S80 2DN Worksop

پادشاهی متحده


نمایش شماره تلفن


Car/Joinery Company (dissolved)

MTS Joinery the sister company to Omega Cars has Dissolved.

MTS joinery was a exhibition stall developers and we are selling all machines to the best offers

برو به بالا ارائه می دهد › 

لیست فعلی & تبلیغات ویژه
4025642.jpg
Vertical milling and drilling Sarnox CNC 2030
Brand new, machine only used for testing after installation. Mumhrk Comes with 2 years Warranty 2.5 m table by 3 m بیشتر »
4025634.jpg
Moulder Weining Hydromat 22A
Excellent condition moulder, bought for 18,500 EUR only 4 months ago and hasn't been used. Bupf2grc 9 heads, 5,5 kw motors and 40 mm spindles بیشتر »
ارسال درخواست به Omega Car Company

شرکت

نام*, نام

تعداد خیابان و خانه

کد پستی شهر &

تلفن

فکس

پست الکترونیکی*

نظرها و پيشنهادها*

لطفا از طریق پاسخ*بیشتر لیست & ماشین آلات در ارائه
4025642.jpg
Vertical milling and drilling Sarnox CNC 2030
Brand new, machine only used for testing after installation. Mumhrk Comes with 2 years Warranty 2.5 m table by 3 m بیشتر »
4025634.jpg
Moulder Weining Hydromat 22A
Excellent condition moulder, bought for 18,500 EUR only 4 months ago and hasn't been used. Bupf2grc 9 heads, 5,5 kw motors and 40 mm spindles بیشتر »
Machineseeker app هم اکنون امتحان کنید!
Machineseeker app {برای آیفون و {2 Android .