مشخصات فروشنده

Eifler Kunststoff-Techik GmbH & CO. KG

Eifler Kunststoff-Techik GmbH & CO. KG


Herr Albert Alberts

Röntgenstraße 38
32107 Bad Salzuflen

آلمان


نمایش شماره تلفن


ما پیشنهادات بالا
3798696.jpg
Dell Power Edge 2500 Dell Power Edge 2500
Dell power edge 2500 -Pentium III 1,133 GHz -1 GB RAM Hioochwvi -4 x 36 GB HDD -fully functional -ideal as a replacement urgent donor -No warranty تبلیغات به صورت خودکار ت... بیشتر »
3798692.jpg
Cooling device Hyfra GmbH Chilly 08-S
Cooling system chilly 08s 2radfe -functional -Data rating plate -No warranty تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممك... بیشتر »
3798690.jpg
High-frequency generator Comet Cito 1330
High frequency generator CITO 1330 Bcrsb8qm7c -Data rating plate -No warranty تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممك... بیشتر »
ارسال درخواست به Eifler Kunststoff-Techik GmbH & CO. KG

شرکت

نام*, نام

تعداد خیابان و خانه

کد پستی شهر &

تلفن

فکس

پست الکترونیکی

نظرها و پيشنهادها*

لطفا از طریق پاسخ*دستگاه ارائه می دهد
3798696.jpg
Dell Power Edge 2500 Dell Power Edge 2500
Dell power edge 2500 -Pentium III 1,133 GHz Hioochwvi -1 GB RAM -4 x 36 GB HDD -fully functional -ideal as a replacement urgent donor -No warranty تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و بر ...
3798692.jpg
Cooling device Hyfra GmbH Chilly 08-S
Cooling system chilly 08s -functional -Data rating plate 2radfe -No warranty تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3798690.jpg
High-frequency generator Comet Cito 1330
High frequency generator CITO 1330 -Data rating plate -No warranty Bcrsb8qm7c تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3798688.jpg
High-frequency generator Dressler Cesar 1325
High frequency generator Cesar 1325 -Data rating plate -No warranty Bcrsblobva تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3798636.jpg
Screen printing plant
Printing system with 5 printing stations â 4000 EUR Hin3gbfdm 4 fr. Nosta dryers à 2000 EUR Ventilation technology No Gewährleistuing تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از ا ...
Machineseeker app هم اکنون امتحان کنید!
Machineseeker app {برای آیفون و {2 Android .
می کنید واقعا تاریخچه چت را متوقف کنید؟
بله نه
×
ماشین یاب چت
نام پست الکترونیکی پیام خود را به فروشنده
شروع چت با فروشنده
  شما در حال گفتگو با: 
  شخص تماس خود را: 
  
تماس خود را در تایپ کردن
ارسال پیام
  شما در حال گفتگو با: 
  شخص تماس خود را: 
  
به نظر می رسد مخاطب خود غیر فعال شود
بستن پنجره چت