مشخصات فروشنده

A. Foeth B.V.

A. Foeth B.V.


Harselaarseweg 23
3771 MA Barneveld

هلند


نمایش شماره تلفن

Since 1908 A. Foeth B.V. has been active in the purchase and sale of used process machinery, serving the chemical, food and pharmaceutical industries in Europe and beyond. By today, our company has developed into the largest dealer in Europe in used and refurbished process machinery from premium manufacturers. We have more than 4000 items in stock on +32,000 sq.m storage space. Our premises are located in Barneveld, 60 kilometer South East of Amsterdam.

Tell us what you have for sale and browse our equipment inventory

برو به بالا ارائه می دهد › 

A. Foeth B.V.
ما پیشنهادات بالا
3716423.jpg
Twin screw extruder WERNER&PFLEIDER CONTINUA 120
Twin screw extruder WERNER & PFLEIDER CONTINUA 120 WERNER & PFLEIDER D8fsywh تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممك... بیشتر »
3716425.jpg
Twin screw extruder WERNER&PFLEIDER ZSK-53
Twin screw extruder WERNER & PFLEIDER ZSK-53 WERNER & PFLEIDER Ey9ert8j تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن ا... بیشتر »
3716714.jpg
Horizontal screw conveyors KARL SCHNELL 1393
Horizontal screw conveyors KARL SCHNELL 1393 B8rbht2k KARL SCHNELL تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است. بیشتر »
ارسال درخواست به A. Foeth B.V.

شرکت

نام*, نام

تعداد خیابان و خانه

کد پستی شهر &

تلفن

فکس

پست الکترونیکی

نظرها و پيشنهادها*

لطفا از طریق پاسخ*دستگاه ارائه می دهد
3716714.jpg
Horizontal screw conveyors KARL SCHNELL 1393
Horizontal screw conveyors KARL SCHNELL 1393 B8rbht2k KARL SCHNELL تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716716.jpg
Horizontal screw conveyors STAMPFER HAAN AS-TSN-270
Horizontal screw conveyors MASHER HAAN AS-TSN-270 MASHER HAAN Gqs8d8vdm تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716721.jpg
Horizontal screw conveyors AZO TFS-315 A21
Horizontal screw conveyors AZO TFS-315 A21 Ncthr AZO تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716730.jpg
Horizontal screw conveyors GLATT
SMOOTH horizontal augers Bbzwx88220 SMOOTH تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716719.jpg
Horizontal screw conveyors SEGLER GMBH SD-200
Horizontal foerderschnecken sailors GMBH SD-200 Bbzwuwb79p SAILOR GMBH تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716726.jpg
Horizontal screw conveyors W. PEFFERMANN DOSIERSCHNECKE
Horizontal screw conveyors W. PEFFERMANN dosing AUGER Gqtbdknlw W. PEFFERMANN تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716718.jpg
Horizontal screw conveyors VAN BEEK
Horizontal screw conveyors VAN BEEK Bbzwumqylo VAN BEEK تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716727.jpg
Horizontal screw conveyors JESMA MATADOR A TS 160
Horizontal screw conveyors JESMA MATADOR A TS 160 Bbzwxclk9x JESMA MATADOR A تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716722.jpg
Horizontal screw conveyors SCHLOESSER
Horizontal screw conveyors locks Gvljls CASTLES تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716723.jpg
Horizontal screw conveyors VAN BEEK TR-200
Horizontal screw conveyors VAN BEEK TR-200 Gxstqpt VAN BEEK تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716717.jpg
Horizontal screw conveyors TRITON IJMUIDEN MS-305/TS-400/
Horizontal screw conveyors TRITON IJMUIDEN MS-305/TS-400 /. Bbzwuc9sxn TRITON IJMUIDEN تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716720.jpg
Horizontal screw conveyors SCHRAGE FOERDER
SCHRAGE horizontal auger conveyor Bbzwu9tdtq SCHRAGE CONVEYOR تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716425.jpg
Twin screw extruder WERNER&PFLEIDER ZSK-53
Twin screw extruder WERNER & PFLEIDER ZSK-53 Ey9ert8j WERNER & PFLEIDER تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716423.jpg
Twin screw extruder WERNER&PFLEIDER CONTINUA 120
Twin screw extruder WERNER & PFLEIDER CONTINUA 120 D8fsywh WERNER & PFLEIDER تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716731.jpg
Horizontal screw conveyors KARL MERZ FS-T 315/1500
Horizontal screw conveyors Charles MERZ FS-T 315/1500 Ncth2 CHARLES MERZ تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716729.jpg
Horizontal screw conveyors GLATT
SMOOTH horizontal augers SMOOTH Bbzwxvnwhz تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716684.jpg
Dosing screws Stainless steel ACCU RATE
Dosing screws Stainless steel ACCU RATE B8idelcm ACCU RATE تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716732.jpg
Horizontal screw conveyors VAN TONGEREN PSC-350
Horizontal screw conveyors VAN TONGEREN PSC-350 Juxbt3 VAN TONGEREN تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716725.jpg
Horizontal screw conveyors AZO DFS 200X1475
Horizontal screw conveyors AZO DFS 200 X 1475 E2yrslxv AZO تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716724.jpg
Horizontal screw conveyors NEMA RSO 300/02100KO
Horizontal screw conveyors NEMA RSO 300/02100KO B8uatmdu NEMA تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3716728.jpg
Horizontal screw conveyors AZO DFS 70X1200
Horizontal screw conveyors AZO DFS 70 X 1200 Bbzwxl3qty AZO تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
1795 نمایش پیشنهادات ›
Machineseeker app هم اکنون امتحان کنید!
Machineseeker app {برای آیفون و {2 Android .
می کنید واقعا تاریخچه چت را متوقف کنید؟
بله نه
×
ماشین یاب چت
نام پست الکترونیکی پیام خود را به فروشنده
شروع چت با فروشنده
  شما در حال گفتگو با: 
  شخص تماس خود را: 
  
تماس خود را در تایپ کردن
ارسال پیام
  شما در حال گفتگو با: 
  شخص تماس خود را: 
  
به نظر می رسد مخاطب خود غیر فعال شود
بستن پنجره چت