مشخصات فروشنده

Maxman S.a.r.l.

Maxman S.a.r.l.


Herr Marc De Sutter

Am Duerf 14
9681 Roullingen

لوکزامبورگ


نمایش شماره تلفن

ما پیشنهادات بالا
3747910.jpg
Origine to kuhlbox with compressor 24V
Origine to kuhlbox with compressor 24V. in very good condition, no damage. Bcczekuv0g تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه... بیشتر »
3737071.jpg
Mercedes truck 8.14 Mercedes 8.14
Mercedes truck standing to chassis, good. Ndhdp تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است. بیشتر »
3679876.jpg
trailer Tack
trailer tack. year of construction: 6/2005. Gf208jyee TARRA: 1230 kg MTM: 3500 kg تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ... بیشتر »
ارسال درخواست به Maxman S.a.r.l.

شرکت

نام*, نام

تعداد خیابان و خانه

کد پستی شهر &

تلفن

فکس

پست الکترونیکی

نظرها و پيشنهادها*

لطفا از طریق پاسخ*دستگاه ارائه می دهد
3747910.jpg
Origine to kuhlbox with compressor 24V
Origine to kuhlbox with compressor 24V. in very good condition, no damage. Bcczekuv0g تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3737071.jpg
Mercedes truck 8.14 Mercedes 8.14
Mercedes truck standing to chassis, good. Ndhdp تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3679876.jpg
trailer Tack
trailer tack. Gf208jyee year of construction: 6/2005. TARRA: 1230 kg MTM: 3500 kg تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3679872.jpg
MOTOR of for TGX MAN 19FT, 480PK
Motor for a MAN TGX, 480PK, 660000 km in the perfecten State. new injectors, commorail and EGR. Vse8ua تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن ا ...
3605794.jpg
VW Touareg VW Touareg
VW Touareg. year of construction: 4/2004 do not drive, oil pump kapot. light and Grill here, but are not image. Bv82kqrc تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ت ...
3605298.jpg
Truck tractor DAF DAF FTXF 105
DAF tractor unit. year of construction: 9/2007. 730000km Bazi8up0bs تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3597292.jpg
ONE fur VW spare parts MAN
ONE VW, type: 6,100 year of build: 1/1989 2qz8pm 243000 km for demolition, replacement parts تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3579178.jpg
suction turbine
suction turbine. Engine 5-7 PK Barvwixtrk تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3577702.jpg
TRUCK MAN MAN T 26 FNL
MAN TRUCK Wprdg in good condition. تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3577646.jpg
Water pump Honda engine Honda WT30X
pump kan together working with water tank blow, zaugleitung 90-100 mm. Fidya8qro benzineaggregaat. geteste functionshafig, in good condition. تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از ...
3577376.jpg
engine Mercedes - Benz Mercedes - Benz
engine Mercedes - Benz V6, ongeveer 300000 km, SSK 26.260, little or no electronic, a small accidentschaden to valve levers, exhaust krumme, Manuel transmission. Fibhsbbra تبلیغات به صورت خودکار ترجمه ش ...
3576761.jpg
Thickener Bomag Bomag BPH80/65 S
Thickener Bomag, with distance control but with spiraalkabel. M8krz تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3576241.jpg
Sweeper Tennant Tennant 275 II
Sweeper cleaning machine Tennant 275 II, seat machine. M8kbr تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3576235.jpg
Water tank trailer Burg
Wf97a0jl semi - trailer weight of empty vehicle : 6440Kg deadweight capacity : 25560Kg
Machineseeker app هم اکنون امتحان کنید!
Machineseeker app {برای آیفون و {2 Android .
می کنید واقعا تاریخچه چت را متوقف کنید؟
بله نه
×
ماشین یاب چت
نام پست الکترونیکی پیام خود را به فروشنده
شروع چت با فروشنده
  شما در حال گفتگو با: 
  شخص تماس خود را: 
  
تماس خود را در تایپ کردن
ارسال پیام
  شما در حال گفتگو با: 
  شخص تماس خود را: 
  
به نظر می رسد مخاطب خود غیر فعال شود
بستن پنجره چت