مشخصات فروشنده

quad machinery

quad machinery


Herr steve nyland

delves road
de75 7sj Derbyshire

پادشاهی متحده


نمایش شماره تلفن

Specialist's in the purchase and supply worldwide of used post press print finishing and book binding machine to the trade.

برو به بالا ارائه می دهد › 

ما پیشنهادات بالا
3289008.jpg
section folder MBO B123 (B2)
Round pile feeder 77hi2wj7q 1st unit 4 buckle plates 2nd unit 4 buckle plates stream delivery بیشتر »
3287560.jpg
flat sheet collator CP Bourg
10 staion flat sheet collator 73zzkpxqi fold unit, stitch unit, trimmer unit, delivery بیشتر »
3287549.jpg
saddle stitcher Muller Martini 1509
1 x stitcher 1509 2 x stitching heads HK75 4 x section feeders 1533 1 x cover feeder 1528 73zwbszt7 1 x three knife trimmer 1522 1 x belt delivery 225 بیشتر »
ارسال درخواست به quad machinery

شرکت

نام*, نام

تعداد خیابان و خانه

کد پستی شهر &

تلفن

فکس

پست الکترونیکی

نظرها و پيشنهادها*

لطفا از طریق پاسخ*دستگاه ارائه می دهد
3289008.jpg
section folder MBO B123 (B2)
Round pile feeder 77hi2wj7q 1st unit 4 buckle plates 2nd unit 4 buckle plates stream delivery بیشتر »
3287560.jpg
flat sheet collator CP Bourg
10 staion flat sheet collator 73zzkpxqi fold unit, stitch unit, trimmer unit, delivery بیشتر »
3287549.jpg
saddle stitcher Muller Martini 1509
1 x stitcher 1509 2 x stitching heads HK75 4 x section feeders 1533 1 x cover feeder 1528 73zwbszt7 1 x three knife trimmer 1522 1 x belt delivery 225 بیشتر »
Machineseeker app هم اکنون امتحان کنید!
Machineseeker app {برای آیفون و {2 Android .