مشخصات فروشنده

Michael Joa Verwertungs GmbH & Co. KG از Merzig

Michael Joa Verwertungs GmbH & Co. KG


Herr Michael Joa

Trierer Straße 38
66663 Merzig

آلمان


نمایش شماره تلفن
نمایش شماره تلفن همراه
نشان دادن شماره

تماس های دیگر

Herr Michael Joa
Geschäftsführer

زبان: آلمانی

Frau Carina Neubauer
Büro

زبان: آلمانی, انگلیسی


Michael Joa Verwertungs GmbH & Co. KG
Trierer Straße 38
66663 Merzig DEUTSCHLAND

Vertreten durch:
Die Michael Joa Verwertungs GmbH & Co. KG wird vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin Michael Joa Geschäftsführungs GmbH (Registergericht Amtsgericht Saarbrücken, HRB 101717, Geschäftsführer Michael Joa).

Geschäftsführer:
Michael Joa

Registereintrag: Eintragung im Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Saarbrücken
Registernummer: HRA 11655

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 29 37 89 170

Firma Michael Joa Verwertungs GmbH & Co. KG handelt seit über 10 Jahren mit Industriewaren aller Art.

برو به بالا ارائه می دهد › 

لیست فعلی & تبلیغات ویژه
4074835.jpg
DENEX CopySensor GRIPPER LED DENEX GRIPPER LED
DENEX CopySensor GRIPPER LED, BJ 2008, used, very good condition Vy8wb8gt تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن ا... بیشتر »
4074833.jpg
DENEX CopySensor GRIPPER LED DENEX GRIPPER LED
DENEX CopySensor GRIPPER LED, BJ 2007, use, very good condition Hyl9y8r تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن اس... بیشتر »
4074816.jpg
Bulk container pump Lincoln 84413
Large tank pump, Lincoln, Pile Driver II, Model 84413, Serial no. OE, Series B, used, functional Vyza2tka تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتب... بیشتر »
ارسال درخواست به Michael Joa Verwertungs GmbH & Co. KG

شرکت

نام*, نام

تعداد خیابان و خانه

کد پستی شهر &

تلفن

فکس

پست الکترونیکی*

نظرها و پيشنهادها*

لطفا از طریق پاسخ*بیشتر لیست & ماشین آلات در ارائه
4074835.jpg
DENEX CopySensor GRIPPER LED DENEX GRIPPER LED
DENEX CopySensor GRIPPER LED, BJ 2008, used, very good condition Vy8wb8gt تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
4074833.jpg
DENEX CopySensor GRIPPER LED DENEX GRIPPER LED
DENEX CopySensor GRIPPER LED, BJ 2007, use, very good condition Hyl9y8r تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
4074816.jpg
Bulk container pump Lincoln 84413
Large tank pump, Lincoln, Pile Driver II, Model 84413, Serial no. OE, Series B, used, functional Vyza2tka تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن ...
4074805.jpg
Bulk container pump Lincoln 84413
Large tank pump, Lincoln, Pile Driver II, Model 84413, Serial no. OE, Series B, used, functional Vyvx8vnv تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن ...
4074784.jpg
Bulk container pump Lincoln 83612
Large Tank Pump, Lincoln, Model 83612, Serial No. W 1j, Series B Bmr2vjja تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
4074744.jpg
Bulk container pump Lincoln 84808
Large tank pump (colour), Model 84808, Series B Bmf8gihy تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
4074736.jpg
Bulk container pump Lincoln 84808
Large tank pump, Lincoln, type 84808, series B, used, fully functional Vybf7rhq تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
4074702.jpg
Bulk container pump Lincoln
Large Tank Pump, Lincoln W8woo تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
4074694.jpg
Diaphragm Pump on dolly ARO PD20A-BAP-FTT-B
ARO membrans on transport goods, used, fully functional Weight: about 95 kg Ser.No. SPC1031209 Blxblo8g تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن ...
4074655.jpg
Printing ink supply pump on dolly MAAG NP56/56
used paint pump on transport trolleys. Vxjbojq9 تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3984778.jpg
Diesel generator Hitzinger SGB 60774
Diesel generator Hitzinger SGB 60774 450 kVA S.Nr.: 63470 Behxeqe2uk 500 V 520 A, تبلیغات به صورت خودکار ترجمه شده است و برخی از اشتباهات ترجمه ممكن است.
3983022.jpg
Boiler/water tanks Loos
(1) 1 boiler, no. 1 type standard boiler, BJ. 1992, 16 bar, 3000 ° C, 14 t / h (machine number 19665) (2) Gvtnno 1 boiler, no. 2 type Loos, BJ. 1979, burner new in 2009 / Riello (machine number 43503) (3) 1 boiler feedwater t ...
Machineseeker app هم اکنون امتحان کنید!
Machineseeker app {برای آیفون و {2 Android .